Foto: Hercegovina Promo

Jutarnja magla u Fatničkom polju, zabilježena našom kamerom  ovog oktobra.