Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje 24 studenta u prvu godinu prvog ciklusa studija u drugom upisnom roku na studijske programe Industrijski menadžment i Industrijsko inženjerstvo za energetiku.

 

Broj slobodnih mjesta na dva studijska programa:

 • Industrijski menadžment (9 budžet, 10 sufinansiranje, 2 strani državljani)
 • Industrijsko inženjerstvo za energetiku (3 strani državljani)

Kandidati na kvalifikacionom ispitu polažu test iz Matematike.

Osnovni studij na fakultetu traje četiri godine, a završetkom studijskog programa stiče se zvanje:

 • Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 240 ECTS
 • Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku – 240 ECTS

Drugi upisni rok:

 • prijavljivanje kandidata počinje 24.08.2015. a završava 28.08.2015. godine;
 • polaganje prijemnog ispita je 31.08.2015. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
 • objavljivanje rezultata konkursa je do 02.09.2015. godine do 14,00 časova;
 • upis primljenih kandidata počinje 07.09.2015. godine a završava 11.09.2015. godine.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM, a instrukcije za uplatu kandidati će dobiti na fakultetu.

Prilikom upisa, kandidat je dužan podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu;
 3. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti.

Visina školarine za sufinansirajuće studente iznosi 440KM.

Plaćanja školarine do 26 godina života oslobođeni su:

 1. studenti – djeca poginulih i nestalih boraca VRS,
 2. studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS I i II kategorije,
 3. studenti – invalidi VRS od I do V kategorije,
 4. studenti sa invaliditetom i
 5. studenti – djeca bez oba roditelja

50% od punog iznosa školarine, do navršenih 26 godina života, plaćaju:

 • studenti – djeca ratnih vojnih invalida VRS od III do VI kategorije
 • redovni studenti iz porodica sa dva ili više studenata prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj 059/240-654 i 059/490-654

 Izvor: ues.rs.ba