Rukovodstvo „Elektroprivrede Republike Srpske“ zbog složene situacije u tom preduzeću pokrenulo je pregovore sa sindikalnim organizacija od kojih traži izmjene i ukidanje pojedinih odredbi Posebnog kolektivnog ugovora.

 

Od radnika iz elektro-energetskog sektora traži se da prihvate ukidanje naknada za ogrev i zimnicu, koje su u većini preduzeća isplaćuje u ukupnom iznosu od 840 maraka u vidu struje, i smanjene plata, a sve zbog teške situacije u Elektroprivredi, koja je, kako se navodi u Zaključcima kolegija direktora, a koji su u posjedu BN televizije, prouzrokavana odlaganjem poskupljenje cijene struje.

“Ukidanjem materijalnih davanja radnicima po osnovi zimnice i ogreva, značajno bi se smanjili troškovi poslovanja MH “ERS” na godišnjem nivou, kao i reakcije javnosti vezano za tarifni postupak i povećanje cijene električne energije.

Zbog ozbiljnosti aktulene poslovne situacije u Mješovitom Holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske”, Kolegij direktora ukazuje na neophodnost smanjenja ukupnih troškova poslovanja, pa i ličnih primanja radnika. S tim u vezi pregovore sa sindikatima treba voditi odgovorno, a imajući u vidu svu složenost situacije, treba učiniti napor da se sa sindikatom postigne dogovor kako Poslodavac ne bi bio prinuđen da jednostrano otkaže Posebni kolektivni ugovor”, navodi se u Zaključcima kolegija direktora MH “Elektroprivrede”.

Rukovodstvu Elektroprivrede nije teret 600 novih radnika koji su primljeni u izbornoj godini, u najevećoj mjeri po partijskim listama, ali zato jesu invalidi rada.

“Kolegij direktora podržava nastojanje Matičnog preduzeće da se izmjene zakonska rješenja kojim bi se omogućili penzionisanje invalida rada po sili zakona ili da se primjene drugi modaliteti statusnog rješavanja invalida rada (kroz otkup staža I sl) i time rasterete zavisna preduzeća za troškove plata i drugih naknada za te radnike”, stoji u Zaključcima.

U Elektroprivredi ranije su isticali da su vlastitim sredstvima sanirali štete od poplava 2014.godine, a da im veliko opterećenje predstvalja izdvajanje za Fond solidarnosti. Međutim, sada se predlaže “Elektro-Krajini”, “Elektro-Bijeljini” i “Elektro-Doboju” da od Fonda traže novac za nastale štete.

“Podneošenje zahtjeva je opravadano, obzirom da su navedena preduzeća pretrpijele velike štete, da u sopstvenim sredstvima djelimično sanirala nastale štete i da se do sada nisu pojavljivala sa zahtjevima prema Fondu solidarnosti za korištenje sredstava Fonda, a objektivno postoje razlozi za to”, navodi se u Zaključcima.

Prema zaključcima Kolegija od poskupljenja cijene električne energije neće se odustati, ali će zato Elektroprivreda tražiti ukidanje obaveze plaćanja prema Fondu solidarnosti i dati prijedlog da se nađu novi izvori za Fond, a kao primjer je navedno izdvajanje po utrošenim impulsima mobilne telefonije. To bi vjerovatno onda značilo da građani Srpske mogu očekivati i veće račune za električnu energiju, ali neka nova poskupljenja:

“Kolegij direktora je saglasan da Matično preduzeće pokrene inicijativu za izmjenu pojedinih odredbi Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje energije, na način da se predloži vraćanje rješenja iz predhodnog zakona kojim se utvrđivala visina tih naknada, čime bi se ukinula obaveza plaćanja prema Fondu solidarnosti. Kao zamjena za ovu naknadu predložiti druge izvore za Fond solidarnosti (n.p.r. naknada obračunata utrošene impulse u mobilnoj telefoniji)”.

Kako će reagovoti radnici elektro-energetskog sektora na ove prijedloge biće poznato u srijedu kada će se u Višegradu sastati rukovodstvo Elektroprivrede sa predstvancima sindikalnih organizacija.

 Izvor: frontal.rs