„Elektroprivreda RS“ (ERS) raspisala je međunarodni javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu projekta uticaja izgradnje vjetroparka „Hrgud“ u Berkovićima na životnu sredinu.

Paralelno sa ovim aktivnostima krenućemo u pripremu tenderske dokumentacije za izbor glavnog konsultanta, koji će nadzirati realizaciju ovog projekta do samog kraja gradnje vjetroparka – rekao je direktor ERS Željko Kovačević.

Nakon završetka ovih aktivnosti biće raspisan i tender za gradnju vjetroparka „Hrgud“ instalisane snage od 48 megavata, a procijenjeno je da će godišnje proizvoditi 126 gigavata struje. Vrijednost projekta je 64,5 miliona evra, od čega će ERS izdvojiti 4,5 miliona evra, a preostali iznos biće iz kredita njemačke razvojne banke (KfW).

Njemačka banka je osim kredita, obezbijedila i grant od 200.000 evra za pripremne aktivnosti na projektu koje podrazumijevaju izradu studije procjene uticaja na životnu sredinu, koja zahtijeva prethodno sprovođenje ornitoloških istraživanja na lokaciji projekta.

U dosadašnjim pripremnim aktivnostima, KfW je finansirao projekat mjerenja karakteristika vjetra u RS.

Mjerenja su rađena na pet lokacija i za svaku od njih je urađena prethodna studija izvodljivosti. Na osnovu rezultata mjerenja i preporuka koje su dale studije opredijelili smo se za Hrgud kao jednu od najperspektivnijih lokacija – kazao je Kovačević.

„Elektroprivreda RS“ je sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva RS zaključila ugovor o koncesiji, prema kojem je ukupno planirano vrijeme potrebno za izgradnju vjetroparka tri godine. Od toga su dvije godine predviđene za pripremne aktivnosti, a godina za gradnju vjetroparka.

 

Izvor: Glas Srpske