Preduzeće „Elektro-Hercegovina“ Trebinje saopštilo je da potrošači koji do sada nisu izvršili predaju priključaka u vlasništvo „Elektrodistribucije“ mogu to učiniti najkasnije do 25. novembra u radnim jedinicama ovog preduzeća.

Iz „Elektro-Hercegovine“ navode da se na ovaj način stiču uslovi da ovo preduzeće o svom trošku vrši kontrolu, održavanje i zamjenu mjernih i priključnih uređaja, kao i ostale radnje neophodne za redovnu isporuku i mjerenje utrošene električne energije.

U saopštenju se podsjeća da će potrošači koji do 25. novembra ne izvrše predaju priključaka biti u obavezi da sami snose troškove održavanja mjernog mjesta.

Predaja priključaka može se obaviti svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova.

 

Izvor: SRNA