ElektroHercegovinaTrebinje je sa gubicima električne energije od 9,94 odsto u 2016. godini ostvarila izuzetan rezultat s obzirom na razuđenost distributivne mreže Hercegovine, potvrdio je Srni direktor ovog elektrodistributivnog preduzeća Dragan Savić.

Savić je istakao da tome u prilog govori poređenje prošlogodišnjih sa distributivnim gubicima 2001. godine kada su iznosili 23,30 odsto ili 16,75 odsto iz 2006. godine.

S obzirom da su gubici električne energije direktno vezani za gubitak prihoda preduzeća i njegovo uspješno poslovanje, mjerama za njihovo smanjenje `ElektroHercegovina` je posvetila naročitu pažnju tako da je ostvareni stepen gubitaka rezultat izuzetne profesionalne posvećenosti svih stručnih službi preduzeća”, rekao je Savić.

On je napomenuo da se na smanjenje tehničkih gubitaka uticalo investiciono pravilnim izborom opreme i izborom optimalnog uklopnog stanja mreže.

Savić je naveo da su glavni uzroci netehničkih /komercijalnih/ gubitaka nekvalitetno i nepotpuno očitanje mjernih uređaja, netačnost i neispravnost mjernih uređaja, kao i razni vidovi neovlaštene potrošnje električne energije.

Izvršni direktor za tehničke poslove “Elektro-Hercegovine” Nebojša Rikalo rekao je da je preduzeće ugradnjom kontrolnih mjerenja u trafo-stanicama lociralo trafo-područja sa najvećim procentom gubitaka, te preduzelo niz mjera tehničke, organizacione i regulativne prirode za njihovo smanjenje i dosljedno radilo na njihovom sprovođenju.

Rikalo kaže da je i kvalitet očitavanja znatno poboljšan i da će još više biti unaprijeđen realizacijom planiranih značajnijih projekata daljinskog očitavanja.

Kada je riječ o tačnosti mjerenja, Rikalo kaže da je značajan korak napravljen masovnim baždarenjem brojila električne energije i zamjenom starih i neispravnih brojila.

Rikalo je istakao da neovlaštena potrošnja i dalje predstavlja uzrok najvećeg dijela netehničkih gubitaka, naglašavajući da će se njenom sprečavanju i u budućnosti davati prioritetni značaj.

Najveći efekti očekuju se od kvalitetne kontrole /logičke kontrole potrošnje i kontrole mjernih mjesta na terenu/ koja daje dobre rezultate, a ne zahtijeva značajna finansijska sredstva, ali i strateške investicione mjere izmještanja mjernih mjesta kupaca, čiji će kontinuitet biti nastavljen sa posebnim osvrtom na potrošače i grupe potrošača izabranih na osnovu logičkih kontrola stručnih službi preduzeća”, rekao je Rikalo.

Izvor: Srna