ЕлектроХерцеговинаТребиње је са губицима електричне енергије од 9,94 одсто у 2016. години остварила изузетан резултат с обзиром на разуђеност дистрибутивне мреже Херцеговине, потврдио је Срни директор овог електродистрибутивног предузећа Драган Савић.

Савић је истакао да томе у прилог говори поређење прошлогодишњих са дистрибутивним губицима 2001. године када су износили 23,30 одсто или 16,75 одсто из 2006. године.

С обзиром да су губици електричне енергије директно везани за губитак прихода предузећа и његово успјешно пословање, мјерама за њихово смањење `ЕлектроХерцеговина` је посветила нарочиту пажњу тако да је остварени степен губитака резултат изузетне професионалне посвећености свих стручних служби предузећа”, рекао је Савић.

Он је напоменуо да се на смањење техничких губитака утицало инвестиционо правилним избором опреме и избором оптималног уклопног стања мреже.

Савић је навео да су главни узроци нетехничких /комерцијалних/ губитака неквалитетно и непотпуно очитање мјерних уређаја, нетачност и неисправност мјерних уређаја, као и разни видови неовлаштене потрошње електричне енергије.

Извршни директор за техничке послове “Електро-Херцеговине” Небојша Рикало рекао је да је предузеће уградњом контролних мјерења у трафо-станицама лоцирало трафо-подручја са највећим процентом губитака, те предузело низ мјера техничке, организационе и регулативне природе за њихово смањење и досљедно радило на њиховом спровођењу.

Рикало каже да је и квалитет очитавања знатно побољшан и да ће још више бити унапријеђен реализацијом планираних значајнијих пројеката даљинског очитавања.

Када је ријеч о тачности мјерења, Рикало каже да је значајан корак направљен масовним баждарењем бројила електричне енергије и замјеном старих и неисправних бројила.

Рикало је истакао да неовлаштена потрошња и даље представља узрок највећег дијела нетехничких губитака, наглашавајући да ће се њеном спречавању и у будућности давати приоритетни значај.

Највећи ефекти очекују се од квалитетне контроле /логичке контроле потрошње и контроле мјерних мјеста на терену/ која даје добре резултате, а не захтијева значајна финансијска средства, али и стратешке инвестиционе мјере измјештања мјерних мјеста купаца, чији ће континуитет бити настављен са посебним освртом на потрошаче и групе потрошача изабраних на основу логичких контрола стручних служби предузећа”, рекао је Рикало.

Извор: Срна