Fond zdravstvenog osiguranja RS izmiriće putem emisije obveznica dug prema poslodavcima nastao na osnovu refundiranja naknade isplaćene radnicima tokom bolovanja, predviđeno je dogovorom koji su sklopili Vlada i Unija udruženja poslodavaca RS.

Na ovaj način biće namiren dug koji bude utvrđen kada na kraju godine bude podvučena crta, dok će od početka 2018. sve obaveze prema poslodavcima biti redovno servisirane.

– Do kraja godine biće analizirana dugovanja koja Fond zdravstva ima na osnovu refundiranja naknade za bolovanja. Dugovanja će potom biti izmirena putem emisije obveznica sa rokom dospijeća od tri godine. Emitovane obveznice poslodavci će moći i da prodaju na sekundarnom tržištu. Način realizacije ove mjere biće definisan i sporazumom koji će do kraja godine potpisati predstavnici Unije udruženja poslodavaca i Fonda zdravstva. Fond zdravstva će od početka 2018. godine redovno servisirati obaveze na osnovu refundiranja naknade za bolovanja – navedeno je u memorandumu o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina, koji su u nedjelju potpisali čelnici Vlade i Unije udruženja poslodavaca RS.

Fond zdravstva, prema posljednjim podacima, duguje poslodavcima na osnovu refundiranja naknade za bolovanje 40 miliona KM.

– Primarni cilj nam je bio da zaustavimo dalji rast dugovanja na osnovu refundiranja naknade za bolovanja. Na poslodavcima ostaje da li će uzeti obveznice ili će čekati izmirenje duga redovnim putem – kazao je član Skupštine Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.

Pored rješavanja ovog problema koji pritišće privrednike i utiče na njihovu nelikvidnost, Vlada planira da pripremi i u idućoj godini usvoji poreske zakone kroz koje bi došlo do smanjenja oporezivanja rada. U planu je da ti akti budu u primjeni od početka 2019. godine. Vlada i Unija udruženja poslodavaca formiraće radnu grupu čiji će zadatak biti da u idućoj godini analizira stanje u privredi i predloži smjernice za izradu strategije razvoja privrede s ciljem povećanja tehnološkog razvoja, izvoza i plata.

Pomoć privredi u idućoj godini biće obezbijeđena i kroz podsticaj za novootvorena radna mjesta. Poslodavcima će od početka 2018. godine biti isplaćen novac za iznos uplaćenih poreza i doprinosa za novozaposlene radnike. Biće pružena i podrška zapošljavanju lica sa invaliditetom i obezbijeđen novac za podsticaj tehnološkog razvoja. Ove mjere biće realizovane do kraja 2018, odnosno 2019. godine.

Problem nelikvidnosti privrede Vlada i poslodavci planiraju da riješe donošenjem zakona o rokovima izmirenja obaveza do kraja iduće godine. Cilj ovog zakonskog rješenja biće postizanje većeg stepena kontrole i odgovornosti za neplaćene obaveze i jednak tretman dužnika u javnom i privatnom sektoru.

– Inoviraćemo zakon o likvidacionom postupku da bismo smanjili troškove i ubrzali proces zatvaranja preduzeća. Izmjene ovog zakona planirane su do polovine iduće godine, kao i usvajanje zakona o faktoringu, kroz koji ćemo poboljšati poslovni ambijent i smanjiti nelikvidnost – navedeno je u memorandumu.

U oblasti fiskalne konsolidacije planirana je borba protiv sive ekonomije i reforma podsticaja, odnosno izrada registra podsticaja do kraja 2019. godine. Cilj uspostavljanja ovog registra je sprečavanje zloupotreba i omogućavanje ravnopravnog statusa svih privrednika. U planu je i da do kraja 2019. godine bude donesen zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi da bi bila unaprijeđena poljoprivredna proizvodnja, a proizvođači dugoročno mogli planirati proizvodni ciklus.

Reforme su planirane i u oblasti direktnih poreza, a podrazumijevaju postepeno smanjenje opterećenja rada i neporeskih davanja proporcionalno povećanju prihoda od poreza na dohodak i dodatnim prihodima po osnovu pojačane borbe protiv sive ekonomije.

Kada je riječ o reformi javnog sektora, pored rješavanja problema u obrazovanju i reforme Zavoda za zapošljavanje i Inspektorata RS, u planu je i promjena načina finansiranja zdravstva. Vlada i poslodavci planiraju da do kraja iduće godine analiziraju mogućnosti finansiranja zdravstvenog sistema putem poreza iz potrošnje.

  • Očekujemo da sve mjere koje smo dogovorili budu realizovane u zacrtanim rokovima. Sve je realno i ostvarivo. Imali smo veći broj prijedloga, ali smo ocijenili da u memorandumu objedinimo ono što je za poslovnu zajednicu najvažnije – kazao je Trivić.

Praćenje realizacije mjera

Realizaciju mjera definisanih u memorandumu pratiće odbor koji su osnovali Vlada i poslodavci. To tijelo čine po tri predstavnika Vlade i poslodavaca, a tehničku podršku pružaće mu Ministarstvo finansija RS. Realizacija definisanih politika biće razmatrana polugodišnje na sjednicama Vlade RS, kojima će prisustvovati rukovodstvo Unije udruženja poslodavaca.

Mjere koje su dogovorili Vlada i Unija udruženja poslodavaca

Oporavak privrede

– Smanjenje oporezivanja rada

– Smjernice razvoja privrede

– Podrška kroz podsticaje za novootvorena radna mjesta, zapošljavanje osoba sa invaliditetom i za tehnološki razvoj

– Reforma finansiranja dječije zaštite

– Refundiranje duga na osnovu bolovanja

– Donošenje i izmjene zakona

Fiskalna konsolidacija

– Borba protiv sive ekonomije

– Reforma u oblasti podsticaja kroz izradu registra podsticaja i donošenje zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi

– Reforma direktnih poreza

Reforma javnog sektora

– Rješavanje problema u obrazovanju

– Reforma Zavoda za zapošljavanje RS

– Promjena načina finansiranja zdravstva

– Reforma inspekcija

 

Izvor: Glas Srpske