Hercegovina je prepuna kulturno-istorijskih spomenika, a jedan od najvrednijih je stari hram u Ljubinju, današnja Crkva Rođenja Presvete Bogorodice i tri crkve koje se nalaze ispod nje. Arheolozi su ispod kamenog zdanja na rubu Ljubinja pronašli mnoštvo ostataka ranijih objekata od kojih najstariji datira vjerovatno iz četvrtog vijeka.


„Današnji hram izgrađen je 1867. godine na temeljima tri ranije crkve. To su bili hramovi iz četrnaestog vijeka, dvanaestog vijeka, a najstariji ostaci vežu se za hram koji je građen između četvrtog i šestog vijeka, tako da je ovo spomenik iz rano hrišćanskog perioda“, kaže Saša Kojović, ljubinjski paroh.

Crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine, nastavlja Kojović, a i imala je taj status i prije nego su arheolozi ispod nje pronašli ostatke starijih crkava.

„Ljubinjski kraj je još neistražen te se ne može sa sigurnošću tvrditi da su drevni hramovi koji se nalaze ispod današnje crkve najstariji objekti na ovom prostoru. Arheološka iskopavanja na crkvi rađena su 2014. godini, a izvršili su ih stručnjaci iz Muzeja Hercegovine u Trebinju i Zavoda za zaštitu spomenika iz Banja Luke“, kaže paroh Kojović.

Crkva je građena je od klesanog kamena, ima zvonik ‘na preslicu’ sa tri zvona, od kojih je jedno oštećeno za vrijeme Drugog svjetskog rata. Crkva je prekrivena pločom, više puta je obnavljana, a ekipa portala Klix zatekla je vrijedne radnike koji su dovršavali rekonstrukciju zvonika.

Drveni ikonostas popunjen je sa ikonama na platnu, koje se završavaju Hristovim Raspećem. Posebnu vrijednost imaju „Služabnik“ — crkvena knjiga štampana u Veneciji 1580. godine, Sv. Jevanđelje, štampano u Moskvi 1789. godine, koje je crkva dobila 1890. godine kao poklon Crkvene opštine Sv. Spiridona iz Trsta, kao i litija na kojoj je lik Hrista i Bogorodice.

Nakon posljednjih arheoloških iskopavanja unutrašnjost crkve dobila je na jednom dijelu stakleni pod te se dijelovi ranijih hramova na kojima je nastala lijepo vide. Ovako ovaj posebni spomenik u Ljubinju postaje višestruki presjek istorije i svjedoči o vjekovima koji su ostali iza njega.

Izvor: klix.ba