Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je predložila da zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, uzrokovanih epidemijom virusa virusa, bude donesen u Parlamentu FBiH po hitnom postupku.

Na današnjoj hitnoj, telefonskoj sjednici je istaknuto da zakon može biti donesen i po hitnom postupku samo ako uređuje odnose i pitanja za čije uređivanje postoji neodložna potreba i ako bi njegovo donošenje u redovnom postupku moglo izazvati štetne posljedice za FBiH.

„Ovaj zakon je predložen s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu FBiH, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske posljedice koje će u narednom periodu nastati kao posljedica stanja nesreće, s obzirom na to da je veliki broj privrednih subjekata obustavio rad, što dovodi do značajnog poremećaja normalnih tokova poslovanja“, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Zakon propisuje subvencionisanje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, obustavljanje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće.

Zakonsko rješenje se odnosi i na obustavljanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, obustavljanje prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgađanje primjene propisa, te uspostavljanje Garancijskog fonda.

„Odredbe ovog zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom. Ukoliko su drugi zakoni u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivaće se ovaj zakon“, ističe se u saopštenju.

Federalna Vlada danas je Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo dala na korištenje objekat bivšeg Armijsko medicinskog centra u krugu Opšte bolnice „Primarijus dr Abdulah Nakaš“, površine 1.560 metara kvadratnih.

„Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sačini ugovor kojim će biti uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture – utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina“, napominje se u saopštenju.

 

Izvor: Nezavisne