Poreska uprava Republike Srpske poziva obveznike poreza na nepokretnosti da do 30. septembra izmire drugu ratu obaveze po poreskom računu za ovu godinu, kao i eventualno još neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina, saopšteno je iz ove uprave.

U saopštenju je navedeno da je propisani rok za uplatu druge rate do kompletnog iznosa najkasnije do 30. septembra, a da će vlasnicima nepokretnosti u Srpskoj, koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

– Poreska uprava će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica koristeći sve zakonski raspoložive mjere – od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze – navedeno je u saopštenju.

Iz ove uprave navode da im cilj nije samo kažnjavanje poreskih obveznika i sprovođenje postupaka prinudne naplate, zbog čega na vrijeme, prije isteka roka, podsjećaju obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje eventualne obaveze.

Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje budu identifikovane – biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi sa obračunatim kamatama i novčanom kaznom.

– Iznos kazne je od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica, po neprijavljenoj nepokretnosti – upozorili su iz Poreske uprave Republike Srpske.

 

 

 

 

Izvor: RTRS