Davno nastala izreka „Hercegovina cijeli svijet naseli, a sebe ne raseli“ posljednjih godina postaje sve manje aktuelna, bar kada je nevesinjska opština u pitanju. Istina, glavni razlog smanjenja broja stanovnika nisu migraciona kretanja koja su za ovo područje bila svojstvena nekoliko decenija unazad, već je to visoka stopa mortaliteta.

Prema podacima Matične službe,  u 2016. godini umrlo je 146 lica, a u istom periodu rođeno je samo 78 beba čiji roditelji imaju prebivalište u ovoj opštini.  Iako su podaci  nešto povoljniji nego godinu dana ranije, nema ozbiljnijeg nagovještaja da će se pad nataliteta  zaustaviti. Zabrinjava i to što je broj zasnovanih bračnih zajednica iz godine u godinu sve manji. U 2016. godini sudbonosno „da“ izgovorila su 44 bračna para, a samo prije dvije decenije broj sklopljenih brakova bio je četiri puta veći.

Iako još nisu objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2016. godinu, nema sumnje da će Nevesinje opet biti u grupi opština sa najmanjim prirodnim priraštajem u Republici Srpskoj.

rode

Ana i Mihajlo na vrhu popularnosti

Od 78 rođenih beba u Nevesinju u prošloj godini najviše djevojčica dobilo je ime Ana, a dječaka Mihajlo. Oba imena su herbejskog porijekla. Ana potiče od „Hana“ sa značenjem – mila, zahvalna, a prevod imena Mihajlo bio bi  „jednak kao Bog“. U Matične knjige upisano je i nekoliko rijetkih imena, poput Damjana ili Blagica.

Izvor: Radio Nevesinje