У Републици Српској данас почиње исплата пензија за јануар, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Средства за исплату пензије обезбјеђују се из Буџета Републике, у складу са прописима који уређују буџетски систем и трезорско пословање.

Исплатом је обухваћено 255.924 корисника права, од чега у Републици Српској за 211.890 корисника, а ван Републике за 44.034 корисника права.

За исплату пензије за јануар потребно је 83,4 милиона КМ у нето износу, односно 84,5 милиона КМ у бруто износу.

Износ просјечне пензије за пуни стаж осигурања износи 512,87 КМ, што чини 61,42 одсто од просјечне плате у Републици.

Просјечна пензија за јануар 2018. године износи 351,32 КМ и представља 42,07 одсто просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за минимални стаж од 15 година је 179,67 КМ, а највише пензије 1.848,22 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јануару ове године износио је 58,9 милиона КМ.

Због недостављања потврде о животу, за кориснике ван Републике Српске /5.565 корисника/, и недостављања потврде о редовном школовању, за дјецу кориснике породичне пензије доби од 15 до 26 година /173 корисника/, из исплате пензије за јануар ове године привремено је искључено укупно 5.738 корисника, а укључено је 228 корисника.

Број корисника пензије у јануар 2018. године мањи је за 4.656 у односу на децембар прошле године, првенствено због недостављања потврде о животу.

Према врстама права, у укупној структури старосне пензије учествују са 55,73 одсто, породичне са 29,26 одсто, инвалидске са 14,90 одсто и остала права са 0,11 одсто.

Поред активних корисника пензије у исплату за јануар ове године укључено је и 280 корисника осталих права – право на новчану накнаду за тјелесно оштећење и накнада за туђу помоћ и његу.

 

Извор: РТРС