Većina proizvođača električne energije u Republici Srpskoj u 2015. godini poslovalo je sa gubitkom . Izuzeci su „HE na Trebišnjici“ i „HE na Vrbasu“.

 

 

Najveći gubitak zabilježen je u RiTE Gacko sa minusom od 21,6 miliona maraka, objavljeno je u finansijskim izvještajima ovih preduzeća. „HE na Drini“ bilježe minus od 1, 8 miliona maraka, dok je u Rudniku i Termoelektarni Ugljevik akumiliran gubitak sa 11 na 18,2 miliona maraka.
U upravi Rudnika i Termoelektrane Ugljevik kažu da je uz nesporan gubitak u prošloj godini prebačen plan proizvodnje i uglja i električne energije. Izdvajanje za Fond solidarnosti od oko 5,8 miliona maraka i sudske presude neplanirano su opteretili poslovanje preduzeća.
Ističu da se milionski gubici neće odraziti na planiranu proizodnju i remont elektrane koji će povećati tehnološku efikasnost.

 

Izvor: RTRS