Pronašli ste sjajan stan, na odličnoj lokaciji, sa izuzetnim rasporedom i još boljom cijenom! Ostaje samo da podignete stambeni kredit kod svoje banke i da obavite kupovinu. A onda dobijate informaciju da je stan koji vam se dopada pod hipotekom… Nema razloga za brigu!

Da li ovo treba da vas obeshrabri i natjera vas da odustanete od stana koji vam odgovara jer je pod teretom hipoteke? Šta ako ste i vi sami kupac koji planira da potrebna sredstva za kupovinu nekretnine obezbjedi iz hipotekarnog kredita? Naš odgovor je – nema razloga za brigu! Evo kako se u praksi prometuje stanovima sa hipotekom.

Ako na nekretnini kojom se prometuje postoji hipoteka, kupcu i prodavcu su na raspolaganju tri opcije. U prvoj opciji, vlasnik nekretnine koja se prodaje sam otplaćuje preostali deo hipotekarnog kredita. Zakazuje sastanak sa predstavnikom banke i na tom sastanku dobija obaveštenje o saglasnosti banke za otplatu kao i o uslovima pod kojima se kredit može ranije otplatiti. Na dan potpisivanja predugovora, banka prodavcu daje presjek stanja sa preostalim iznosom koji je klijent dužan da isplati banci. Nakon toga, uz bankarsku proviziju koja je uobičajeno 1 % zatvara se postojeći kredit (neke banke ne naplaćuju proviziju kod zatvaranja kredita). Kada prodavac (vlasnik nekretnine sa hipotekom) isplati banci cijelu cifru, ona mu izdaje brisovnu dozvolu – pisanu ispravu za brisanje hipoteke kojom se utvrđuje da je potraživanje banke prestalo i čime se daje saglasnost za brisanje hipoteke. Vlasnik ovu brisovnu dozvolu zajedno sa pisanim zahtjevom za brisanje upisa hipoteke predaje nadležnoj službi za katastar nepokretnosti i plaća taksu za zahtjev, kao i taksu za brisanje hipoteke. Nakon dobijanja potvrde da je upis hipoteke izbrisan u Katastru, nekretninom se prometuje uobičajeno.

U drugoj opciji koja je u praksi dosta češća, kupac nekretnine otplaćuje hipoteku starog vlasnika, odnosno isplaćuje preostali dio neotplaćenog kredita banci prodavca i za taj iznos mu se umanjuje finalna cijena nekretnine. U ovom slučaju, sa kupčevog računa novac se uplaćuje na dva računa – na namjenski račun banke (isplata preostalog dijela hipotekarnog kredita) i na račun prodavca (umanjena cijena nekretnine za iznos isplaćenog kredita). Pri tom, kupac mora zvanično navesti da je upoznat sa opterećenjem hipoteke i da je saglasan sa uslovima njenog brisanja. Nakon što se se banci uplati ukupan iznos koji je neophodan, radi se prethodno opisano brisanje hipoteke. Kapara za nekretninu u ovom slučaju uglavnom ide banci.

U trećoj, najrijeđoj opciji u praksi, prodavac prebacuje hipoteku sa nekretnine koja je predmet prodaje na drugu nekretninu.

Ukoliko je kupac nekretnine sa hipotekom i sam kreditni kupac, tada se predstvanici banke kupca i predstavnici banke prodavca zajedno sastaju sa svim učesnicima u kupoprodajnom odnosu i dogovaraju se oko uslova preuzimanja kredita.

Na prvi pogled sve ovo djeluje kao dodatno administrativno komplikovanje već komplikovanih procesa, ali je zapravo potrebno samo malo više truda kako bi se došlo do nekretnine koja je nesumnjivo povoljnija od sličnih nekretnina na tržištu, baš jer je pod teretom hipoteke.

 

Izvor: Raičević nekretnine