Danas, 25.novembra, u Ljubinju, održan je sastanak načelnika Centra Žarka Lakete i načelnika opštine Ljubinje Veska Budinčića.

 

Načelnik opštine Budinčić je rekao da na području Ljubinja nema većih problema niti zamjerki građana na rad policijskih službenika i dodao da iako nema problema ne znači da i dalje ne treba preventivno zajednički djelovati.

Ovom prilikom načelnik Laketa je istakao da je, u prethodna četiri mjeseca, obišao sve lokalne zajednice i da može reći da je stanje bezbjednosti na području Centra na visokom nivou kao i da nema dešavanja koja bi trenutno narušila stanje bezbjednosti.

„Činjenica je da Centru javne bezbjednosti Trebinje nedostaje određen broj policijskih službenika i ja ću na narednom sastanku ministru Lukaču dostaviti analizu i predložiti proširenje sistematizovanih radnih mjesta za Centar“ rekao je načelnik Laketa.

CJB Trebinje