Oktobar mjesec je po pitanju bezbjednosti najmirniji mjesec u ovoj godini, jer je u policijskim evidencijama zabilježeno čak dvadeset dana u kojima uopšte nije bilo evidentiranih krivičnih djela, ali su i ona koja su se desila većinom rasvijetljena.

 

Ovo je potvrdio i načelnik CJB Trebinje Žarko Laketa koji kaže da je dobroj bezbjednosnoj situaciji doprinijelo preventivno djelovanje i saradnja građana sa policijom.

“Smatram da dobra saradnja daje i dobru bezbjednost na području koje pokriva ovaj Centar, pri čemu se i građani edukuju i sastaju na forumima bezbjednosti, što očigledno daje rezultate”, kaže Žarko Laketa, načelnik CJB Trebinje.

Načelnik Sektora krim policije CJB Trebinje Bojan Dabić objašnjava da je u oktobru mjesecu evidentirano svega 30 krivičnih djela idodaje da su nadležnim tužilaštvima podnesena 23 izvještajaprotiv 32 lica, među kojima nije bilo maloljetnika.

On je precizirao da je u opštem kriminalitetu zabilježen pad od 4%, a u imovinskim deliktima za čak 70%, dok je koeficijent ukupne rasvijetljenosti 95%.

Načelnik Sektora Policije Siniša Laketa dodaje da u proteklom period zabilježen i pad krivičnih djela kod stanja javnog reda i mira, gdje je u oktobru na području svih opština istočne Hercegovine evidentirano svega dvadeset  slučajeva.

 

Izvor: Nezavisne novine