Savjet ministara BiH usvojio je juče izmjene Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata kojim je njegovo važenje produženo do 31. marta 2017. godine, što znači da neće biti mijenjane cijene dokumenata.

Cijena lične karte je 18, vozačke dozvole 60, a kod pasoša zavisi od starosne dobi podnosioca zahtjeva i kreće se od 30 za maloljetne do 50 za punoljetne osobe.

Pravilnik je istekao 30. juna i u nekoliko navrata je produžavan odlukama Savjeta ministara, a sada bi trebalo da bude utvrđen novi i očekivanja su da će donijeti i niže cijene dokumenata.

Ministri su podržali prijedlog protokola za obezbjeđenje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika. Data je saglasnost da protokol bude dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. Protokolom je, između ostalog, definisano da će pošiljke biljnog porijekla visokog fitosanitarnog rizika iz BiH u Rusiju sadržavati etiketu na pakovanjima na kojoj će biti naznačen proizvođač i izvoznik. Na ovaj način otklanjaju se smetnje za nastavak izvoza voća, povrća i drugih proizvoda biljnog porijekla iz BiH u Rusiju.

 

Izvor: Glas Srpske