Centar za socijalni rad Trebinje je, u prošloj godini, za 447 korisnika isplatio ukupno 49.000 KM jednokratne novčane pomoći po osnovu redovnih prava, u visini od 60 do 500 KM, rekla je Srni direktor ovog centra Mila Marić.
„Dodatnih 98.000 KM odnosi se na programe jednokratnih intervencija po osnovu proširenih prava grada Trebinja, koji su i u 2014. godini obuhvatili razne vidove pomoći za oko 900 Trebinjaca koji su u situaciji socijalne potrebe“, navela je Marićeva.

Ona ističe da je Centar za socijalni rad Trebinje prošle godine, i pored složene finansijske situacije, ispunio sve novčane obaveze prema korisnicima.

Prema završnom izvještaju o poslovanju, u 2014. godini ukupan broj korisnika, obuhvaćen redovnim i proširenim pravima, bio je blizu 2.250, kojima je po osnovu 22 različita prava u novcu ili namirnicama ukupno dodijeljeno 1.462.000 KM.

Marićeva napominje da su u 2014. godini korisnike ove ustanove pomogli samo Elektroprivreda Republike Srpske sa donacijom od 10.000 KM, te Hidroelektrane na Trebišnjici sa 5.000 KM.

Od tih donacija, kaže ona, obezbijedili su 140 prehrambenih paketa za najugroženije porodice, dok su od ostatka novca uspjeli da završe kompletno renoviranje stana porodice jednog korisnika Centra, te renovirali dio Dnevnog centra za stare osobe.

Izvor: Srna