Centar za socijalni rad Trebinje u proteklom periodu je za 126 korisnika uplatio troškove električne energije i to za 38 korisnika novčane pomoći i za 88 socijalno ugroženih porodica, dok su za 68 porodica uplaćena novčana sredstava za nabavku odjeće i obuće za djecu.

 

 
Iz Centra je saopšteno da su za 11 lica koja su smještena u ustanove socijalne zaštite uplaćena sredstava za nabavku zimske odjeće i obuće, a novac je dobilo i šestoro djece bez roditeljskog staranja koja su na redovnom školovanju.

Centar za socijalni rad novac je uplatio i za 38 korisnika novčane pomoći, podijeljeno je 20 paketa pelena za osam korisnika smještenih u Domu penzionera, a novčano su pomogli i šest korisnika smještenih u toj ustanovi.

Izvor: Srna