Javni fond za dječiju zaštitu RS započeo je realizaciju projekta “Socijalizacija djece” tokom koje će 1.800 djece iz socijalno osjetljivih kategorija besplatno ljetovati na jadranskoj obali.

Iz Fonda je najavljeno da će, zahvaljujući razumijevanju i podršci Vlade RS, 1.800 djece iz svih lokalnih zajednica boraviti na moru u 14 smjena od 20. maja do 21. septembra.

U prvoj smjeni sa 139 učesnika u Bečiće su doputovala djeca predškolskog uzrasta iz Zvornika, Bijeljine, Banjaluke, Istočnog Sarajeva, Gacka i Nevesinja, a u odmaralištu ih je dočekao direktor Javnog fonda za dječiju zaštitu Nedeljko Jović sa saradnicima.

– Ovo je veoma značajan projekat koji naša ustanova realizuje u kontinuitetu od 2002. godine, a značajan je, prije svega, za djecu, budući da najveći procenat njih prvi put boravi na moru upravo posredstvom ovog projekta – naveo je Jović.

Projekat “Socijalizacije djece RS” realizuje se na osnovu Zakona o dječijoj zaštiti, s ciljem zadovoljavanja razvojnih potreba djece, razvijanju osjećanja empatije, pripadnosti vršnjačkoj grupi i afirmacije dječijih potencijala.

Kroz ovaj projekat je u prethodnim godinama na jadranskoj obali ljetovalo više od 23.000 djece iz osjetljivih kategorija iz svih opština Srpske. Kategorije djece koja kontinuirano učestvuju u projektu su djeca iz socijalno ugroženih porodica – korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca iz višečlanih porodica, iz porodica boračke populacije, djeca sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarena djeca i talentovani sportisti.

 

Izvor: Glas Srpske