U Velikoj sali opštine Nevesinje juče je održan sastanak za proizvođače krompira na kome je bilo riječi o izradi proizvođačke specifikacije nevesinjskog krompira.

Sastanku su prisustvovali docent dr Grujica Vico sa Poljoprivrednog fakulteta iz Istočnog Sarajeva, zamjenik direktora za bezbjednost hrane BiH i predsjednik Komisije za zaštitu prehrambenih proizvoda BiH  Dragan Brenjo, predstavnik FAO – a Vlado Pijunović, v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Siniša Bratić i predsjednik Udruženja proizvođača nevesinjskog krompira Miloš Kravić, prenosi portal Radio Nevesinja.

krompir2

Zamjenik direktora za bezbjednost hrane BiH i predsjednik Komisije za zaštitu prehrambenih proizvoda BiH Dragan Brenjo istakao je da se ovim procesom želi postići da nevesinjski krompir bude prvi prehrambeni proizvod zaštićen u BiH.

– To što u samom nazivu imamo riječ „nevesinjski“, dobit je i promocija, ne samo proizvođačima, nego i svim stanovnicima Nevesinja – naglašava Brenjo. Smatra da to ovaj proizvod zaslužuje jer svojim osobinama ispunjava sve stroge kriterije kod nas i na nivou Evropske unije.

Docent dr Grujica Vico sa Poljoprivrednog fakulteta iz Istočnog Sarajeva rekao je da je opština Nevesinje provela proces javne nabavke i da je potpisan sporazum sa ovim fakultetom za izradu proizvođačke specifikacije u okviru zvanične oznake geografskog porijekla nevesinjskog krompira.

– Želimo da porazgovaramo sa poljoprivrednim proizvođačima, da im prenesemo šta radimo i šta nas očekuje zajedno sa njima u ovom procesu brendiranja – dodao je Vico.

On je naglasio da je to proces koji se radi po šemi zaštite na nivou EU i to je prvi proizvod u BiH koji ulazi u proces zaštite oznake geografskog porijekla.

– Sama ta činjenica pokazuje da smo krenuli sa jednim ozbiljnim procesom i da je nevesinjski krompir već prepoznat kao proizvod koji ima realne šanse da se zaštiti kako na nacionalnom, tako i na nivou EU što je i krajnji cilj – pojašnjava Vico.

V.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Siniša Bratić rekao je da je za izradu proizvođačke specifikacije nevesinjskog krompira odabran Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu i da je to najvažniji dokument u procesu brendiranja u kome će detaljno biti opisano geografsko područje, uslovi i pedologija tla, klimatski uslovi, pakovanje i skladištenje proizvoda.

 

VERICA ČUPKOVIĆ

Izvor: Radio Nevesinje