Foto: Hercegovina Promo

 

Bista Jovanu Raškoviću u Trebinju, koja je rad vajarke Drinke Radovanović tvorca i spomenika Jovanu Dučiću u Trebinju, nalazi se na trgu koji nosi njegovo ime.

 

Dr Jovan Rašković je bio psihijatar, akademik, osnivač Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj, koja je svojevremeno predstavljala simbol otpora srpskog naroda u ovoj bivšoj jugoslovenskoj republici. Rođen je u Kninu, 5. jula 1929. godine.

Bio je prvi direktor medicinskog centra u Šibeniku (1961.), te profesor na univerziteta u Ljubljani i Zagrebu, i gostujući profesor na mnogim uglednim univerzitetima u svijetu (London, Hjuston, Pavia, Rim…). Svojevremeno je bio na čelu Centra za naučno-istraživački rad bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu, te član Medicinske akademije Hrvatske, počasni član Čehoslovačkog udruženja psihijatara i Udruženja psihijatara Italije kao i član Srpske akademije nauka.

1990. godine osnovao je i bio prvi predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) u Hrvatskoj. Knjiga Luda zemlja koju je objavio 1990. godine, oslikava njegov politički kredo i preokupacije na planu politike.

Napustio je Hrvatsku i došao u Beograd nakon početka ratnih dešavanja i nakon pobjede politike kojoj se oštro suprotstavljao. Srpsko pitanje u Hrvatskoj počeli su da rješavaju neki drugi ljudi, nekom drugačijom politikom i nekim drugačijim sredstvima. Rašković je strepio i upozoravao na to, ali politički centri moći u Beogradu nailazili su na veće razumjevanje u Srpskoj Krajini. Takva (drugačija) politika, neodgovorni potezi i vođe nedorasle istorijskom trenutku i izazovu, doprinijeli su da srpski narod u Hrvatskoj doživi još veću nesreću.

Nije doživio slom Republike Srpske Krajine, umro je u Beogradu 28. jula 1992. godine u 63-oj godini života.