U OŠ „Sveti Sava“ u Bileći nedavno su nabavili savremenu logopedsku opremu.

Sada su obezbijeđeni mnogo bolji uslovi za rad sa djecom sa govornim poteškoćama, a metodologija rehabilitacije u rangu je sa onim najsavremenijim. Oprema je kupljena donatorskim sredstvima, a iz uprave škole najavljuju dalje opremanje logopedskog kabineta.

Prvačići, Vuk i Aleksa, dijele ne samo školsku klupu, već i časove kod logopeda. Na zajedničkim tretmanima uče da savladaju poteškoće u govoru. Uz novu opremu, kažu, lakše je i zabavnije.

Dvadeset učenika i predškolaca obuhvaćeno je logopedskom rehabilitacijom. Pored zajedničkih, djeca imaju i individualne termine za rad sa stručnim osobljem. Uz novu opremu i savremenu metodologiju rada, rezultati će, tvrde logopedi, biti bolji.

– Govorne poteškoće, problemi u pisanju, djeca sa lakom mentalnom disfunkicjom, ova oprema olakšava pristup. Pomoć učenicima što je cilj – ističe Adrijana Đogo, logoped.

S obzirom na činjenicu da je sve više djece sa poteškoćama u govoru, logopedski kabinet više je nego potreban, ističu u upravi škole. U poslednjih pet godina angažovano je stručno lice za rad sa djecom, a zahvljujući donatorima, sada su kupljena i adekvatna sredstva za rad.

Opremanje kabineta u skladu sa savremenim trendovima logopedske rehabilitacije biće jedan od prioriteta i u narednom periodu. Iz valstitih sredstava škola će nabaviti neophodna didaktička pomagala, a neće propustiti priliku da i naredne doancije usmejre u te svrhe.

 

Izvor: RTRS