Table sa QR kodovima postavljene su na četiri lokacije u Bileći: na nekropoli stećaka, Vijencu- staro gradsko jezgro, manastiru Dobrićevo i džamiji Hasan-paše Predojevića.

Table su postavljene u okviru projekta „Život na granici BiH i Crne Gore – stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije“. Projekat se sprovodi u okviru povezivanja i međusobne promocije Bileće, Trebinja, Nikšića i Plužina.

Predstavnici Turističkih organizacija iz ovih opština /gradova u narednom periodu potpisaće i Memorandum o razumjevanju. Ovaj projekat sprovodi se na usko povezanom geografskom prostoru koji vijekovima dijeli istorijski kontinuitet, a odnosi se na kulturno – istorijsko naslijeđe koje su zajedno stvarali stanovnici Bileće, Trebinja, Nikšića i Plužina.

U ova četiri grada/opštine mapirano je i biće valorizovano četrdeset objekata koji će biti označeni QR kodovima i samim tim biti dostupniji turistima, turističkim radnicima i stanovnicima lokalnih zajednica. Tablama sa QR kodovima biće obilježeni stari gradovi, mostovi, srednjovjekovna utvrđenja, gradski spomenici, crkve, džamije i stari infrastrukturni objekti. QR kodovi funkcionišu kao table sa kodom koje su postavljene na određenim lokacijama,a zahvaljujući kojima turisti na mobilnim telefonima prikazuju informacije o označenoj znamenitosti.

Izvor: Radio Bileća