U Bileći su počeli su radovi na sanaciji gradske deponije.

Prije nekoliko dana na području deponije zapalilo se smeće, pa se zavisno od smjera vjetra širio neprijatan miris.

„Deponija u Mirilovićima je neuređena deponija. Na nju se godišnje doveze oko 3000 tona otpada. Dodatni problem stvara nam i samozapaljivanje, zato smo odlučili da uradimo sanaciju deponije“, kaže načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove Radenko Popara.

Sanacijom deponije proširiće se i njen kapacitet, pa će se moći odvoziti i veće količine smeća što će olakšati posao i zaposlenim u Javnom preduzeću „Кomus“ Bileća.

„Put do glavne gradske deponije saniran je u oktobru prošle godine, za šta je izdvojeno oko 60.000 konvertibilnih maraka. Procjenjuje se da vrijednost projekta sanacije deponije iznosi oko 30.000 КM. Ovo dva velika projekta dugoročno će riješiti problem odvoza otpada “, kaže Popara.

Sanacijom deponije stvoriće se uslovi da se smeće koje građani samostalno odvoze odlaže na propisano mjesto i da se uz pomoć komunalne policije spriječi odlaganje smeća na divljim deponijama. Nadležni apeluju na građane Bileće da smeće besplatno odvoze na centralnu deponiju, jer će odlaganje smeća na druge lokacije biti sankcionisano.

„Na ovoj deponiji smeće se odlaže od 1972. godine. U to vrijeme nisu postojali ekološki standardi, nego se vodilo računa o zaštiti zdravlja građana, vodotokova i akumulacija.“, kaže samostalni stručni saradnik za ekologiju Ljubica Mirković.

Pravilnikom je propisano da deponija mora biti dovoljno udaljena od naseljenog mjesta i da lokacija posjeduje nepropusni sloj gline.

„Deponija u Mirilovićima ispunjava pravilnikom predviđene uslove. Ona je udaljena 850 metara od prvih kuća, a propisano je da mora biti udaljena više od 500 metara. Ova sanacija je bila potrebna, jer je najvažnije da ograničimo štetno djelovanje deponije na okolinu.“, kaže Mirković.

Na sanaciji gradske deponije rade pripadnici Teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća, zaposleni u Javnom preduzeću „Кomus“ Bileća i Кomunalna policija. Mehanizacija i dovoz pjeska na deponiju donacija je Hidroelektrana na Trebišnjici. Projekat se sprovodi u organizaciji Opštine Bileća.

Izvor: Radio Bileća