Štab za vanredne situacije opštine Bileća donio je zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u opštini Bileća.

U cilju prevencije širenja virusa Кorona (SARS-CoV-2 i COVID-19) bolesti na teritoriji opštine Bileća i zaštite i spasavanja stanovništva od 25.05.2020.godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu.

Do 08.06.2020. godine zabranjuju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista.

Svi privredni subjekti dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

Svi privredni subjekti mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

Zdravstvene ustanove- apoteke su dužne da organizuju radno vrijeme prema uslovima utvrđenim rješenjem o ispunjenosti uslova za obavljanje apotekarske djelatnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:

Na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru.

Održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima od najmanje 2 metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

Omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od 2 metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljno zaštite zaposlenom i korisniku.

Nadzor nad sprovođenjem ovog Zaključka sprovodi inspekcija i komunalna policija.

Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID 19) u opštini Bileća,broj:11.05/8-81-56/20 od 11.05.2020.godine.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Izvor: Radio Bileća