Foto: Hercegovina Promo

 

Fotografija koju smo napravili na prilazu gradu Bileća, sa uzvišenja uz Bilećko jezero koje, kao što se vidi, ovih dana bilježi izuzetno nizak vodostaj …