Foto: Hercegovina Promo

Izvor Trebišnjice je smješten u neposrednoj blizini kasarne „Bilećki borci“, na samom ulasku u grad Bileću. Na mjestu gdje je nekada izvirala jedna od najvećih ponornica u Evropi, danas su obale najveće hidroakumulacije u istočnoj Hercegovini, ali i jedne od najvećih na prostorima bivše Jugoslavije. Na fotografiji se vidio dio prostora gdje i danas izvire rijeka, samo što je njeno izvorište prekriveno vodenom masom jezera.