Вриједност робе купљене путем интернета која је ослобођена плаћања царине и ПДВ-а повећана је са досадашњих 50 на 300 КМ, што би умногоме требало да ојача овај вид трговине.

Новину је донијела одлука о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина коју је крајем јануара усвојио Савјет министара БиХ и која би ускоро требало да буде објављена у „Службеном гласнику БиХ“ и да ступи на снагу.

Актуелни прописи дефинишу да је од плаћања царине ослобођена роба вриједности до 50 КМ која пристиже у поштанским пошиљкама.

Новом одлуком су пошиљке с робом раздвојене на двије категорије – пошиљку робе која је купљена и коју бесплатно шаље друга особа из иностранства.

Плаћања царина биће ослобођена роба која је купљена и чија је вриједност до 300 КМ по пошиљци, изузев алкохолних производа, парфема и тоалетних вода, те дувана и дуванских производа.

Другу категорију чини роба коју физичко лице шаље бесплатно из иностранства, а ослобођена је царине ако је њена вриједност процијењена на највише 90 КМ по пошиљци.

– То се односи искључиво на робу намијењену личној или употреби за чланове домаћинства, која по врсти и количини указује да се не ради о комерцијалном карактеру и да их је пошиљалац примаоцу послао бесплатно – наведено је у одлуци којом су и у овом сегменту прописана ограничења када је ријеч о алкохолу и дувану.

Начелник Одјељења за комуникације у Управи за индиректно опорезивање БиХ Ратко Ковачевић рекао је да је лани грађанима пристигло 7.138 пакета који су обрађени путем поштанско-царинске декларације.

– Обрачунате и наплаћене увозне дажбине на основу царињења пошиљки које су путем поште пристигле у БиХ у 2017. години износиле су 1,43 милиона КМ – истакао је Ковачевић.

У УИО очекују да ће повећање границе за ослобађање од плаћања царина утицати на повећање наруџби робе путем интернета.

– Приликом прегледа пошиљки посебно ће бити вођено рачуна о врсти и количини робе у пакетима како би дажбина биле ослобођене само пошиљке гдје је јасно видљиво да се ради о роби намијењеној за властите потребе. У провјерама ће бити евидентирана и лица која константно наручују одређену робу и у тим случајевима ће бити вршене додатне провјере – нагласио је Ковачевић.

Количине за алкохол и дуван ослобођене царине (бесплатна пошиљка)

– 50 цигарета

– 25 цигарилоса

– 10 цигара

– 50 грама дувана за пушење

– литар алкохолног пића

– два литра вина

– парфеми до 50 милилитара

– тоалетне воде до 250 милилитара

Извор: Глас Српске