Банке у Републици Српској у првих девет мјесеци ове године оствариле су добит од 44,7 милиона марака, што је мање за пет милиона КМ у односу на исти период прошле године.

Према прелиминарним подацима Агенције за банкарство РС седам банака је остварило профит од 54,8 милиона, док је једна банка пословала са минусом од 10,1 милион марака.

У првих девет мјесеци прошле године свих девет банака је пословало позитивно и њихова добит је износила 49,9 милиона КМ.

У односу на 2015., ове године је смањен и број банака с обзиром на то да је у Банци Српске отворен ликвидациони поступак.

Подаци Агенције показују да је у овој години дошло до позитивних помака када су у питању неквалитетни кредити и доспјела потраживања банака, а управо је ликвидација Банке Српске на то највише утицала.

Неквалитетни кредити банкарског сектора РС на крају септембра износили су 557,4 милиона КМ и мањи су за 196,7 милиона КМ или за 26 одсто у односу на крај 2015. године.

Учешће неквалитетних кредита у укупним кредитима смањено је за 3,2 одсто у односу на крај 2015. године и сада износи 12,36 одсто.

Доспјела потраживања по основу кредита износе 406,4 милиона КМ и мања су за 116,7 милиона КМ или за 22 одсто у односу на крај прошле године када су била 523,1 милиона КМ.

Доспјела потраживања на крају прошле године чинила су девет одсто укупних кредита банкарског сектора и она су сада мања за 1,79 одсто  у односу на тај период.

Извор: capital.ba