Izvještaji entitetskih agencija za bankarstvo pokazali su da je u periodu januar-septembar 2018. rast kredita preduzećima usporio u odnosu na 2017.


U RS je prošle godine naručito bio izražen rast kreditiranja javnog sektora – države i javnih i državnih preduzeća.

Ulaganja u hartije od vrijednosti, koja su ukupno iznosila 755,2 miliona KM, ostvarila su rast za devet mjeseci 2018. godine od 138,2 miliona KM ili 22 odsto, a većim dijelom riječ je o obveznicima i trezorskim zapisima RS.

Rast kredita javnim i državnim preduzećima, a koji su ukupno iznosili 278,4 miliona KM, iznosio je 37,9 miliona KM ili 16 odsto u odnosu na kraj 2017. Krediti privatnim preduzećima iznosili su 1,86 milijuardi KM i porasli su u istom periodu tek za 27,3 miliona KM ili svega jedan odsto.

Nasuprot tome, krediti građanima, koji ukupno iznose skoro 2,3 milijarde KM, zabilježili su nominalni rast od 104,5 miliona KM ili pet posto.
U Federaciji BiH ukupni krediti zabilježili su rast od sedam odsto na ukupno 14 milijardi KM, pri čemu je zabilježeno povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzeća i u sektoru stanovništva.

Krediti odobreni privredi ostvarili su rast od 441 milion KM ili šest odsto, tako da su na dan 30. septembra lane iznosili 7,3 milijarde KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,7 odsot.

Krediti dati stanovništvu u istom periodu imali su veći rast od sedam odsto, ili 425 miliona KM, a njihovo učešće u ukupnim kreditima, koji su dosegli iznos od 6,8 milijardi KM, iznosilo je 48,3 odsto.

 

Izvor: Indikator.ba