Bankarski sustav u BiH je zdrav i siguran, a suradnja Centralne banke BiH i entitetskih agencija za bankarstvo BiH je na visokoj razini, zaključeno je tijekom regionalnog sastanka o houm-host suradnji predstavnika regulatornih institucija za bankarstvo zemalja zapadnog Balkana izvan EU u Banja Luci.

Sudionici sastanka razmijenili su stavove s ciljem sačinjavanja konačnog nacrta memoranduma o suradnji host supervizora prekograničnog bankarstva iz zemalja koje nisu članice EU s relevantnim europskim institucijama za nadzor banaka.

Sudionici sastanka zahvalili su guverneru Banke Albanije Ardianu Fulaniju za pokretanje inicijative za potpisivanje memoranduma o suradnji, priopćeno je iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Na sastanku, čiji je organizator Agencija za bankarstvo Srpske, sudjelovali su predstavnici Centralne banke BiH, Narodne banke Srbije, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Makedonije, Banka Albanije, te Agencije za regulativu i superviziju Turske.

 Izvor: cafe.ba