Udruženje pedijatara Republike Srpske traže da se u okviru izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predvidi osnivanje Centara za majku i dijete pri domovima zdravlja. Predlažu da se dob djece o čijem zdravlju brinu pedijatri sa dosadašnjih šest pomjeri na 15 godina.

Uz apel „Vratite djecu pedijatrima“, pedijatri ukazuju da doba razvoja zahtjeva stručan nadzor nad djecom.

Suočeni sa brojnom, novom patologijom kod djece, autizmom i spektrom autističnog ponašanja pedijatri su Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uputili prijedlog da se kroz novi zakon o zdravstvenoj zaštiti omogući formiranje Centara za majku i djete pri domovima zdravlja u Srpskoj.

„Sada je do šest godina starosti, evropski trend. Tražimo da se granica pomjeri do 15 godina jer je to period kod djece koji zahtjeva pojačan nadzor“, rekla je pedijatar u Domu zdravlja Banjaluka Mira Gavrić.

U Srbiji, pedijatar brine o zdravlju djece uzrasta do 18 godina ili preciznije, do završetka srednje škole.

„Roditelji potpisuju ugovor sa pedijatrom. Imaju i komunikaciju, kad je potrebna, kod hroničnih oboljenja“, navela je pedijatar u Domu zdravlja Bajna Bašta Stojanka Đurić.

Da je preventiva u pedijatriji najvažnija prepoznale su i ljekari u brojnim evropskim zemljama, i pokrenuli kampanju, vratite djecu pedijatrima.

„Obavili smo preliminarni sastanak u Ministarstvu i dobili podršku ministra, ali mora proći parlamentarnu proceduru“, istakla je predsjednica Udruženja šedijatara Republike Srpske Jelica Predojević Samardžić.

„To će biti na nacrtu zakona. Na narodnim poslanicima je da to razmotre, ako imaju neke svoje sugestije i nakon toga usvoje“, naglasio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Pedijatri očekuju da je briga o djeci i njihovom zdravlju dovoljan razlozlog za podršku njihovoj inicijativi u NSRS.

 

Izvor: RTRS