Zbog nadolazeće sezone kišnih padavina i povećanog rizika od poplava, Odsjek za civilnu zaštitu Grada Trebinja apeluje na građane da izvrše kontrolu i pročišćavanje kanala i cijevi za odvod oborinskih voda i manjih riječnih rukavaca kao i pripremu krovnih konstrukcija i oluka za nesmetan prihvat i odvod većih količina vode.

 

Odsjek za civilnu zaštitu poziva i preduzeća i radne organizacije da urade isto sa sistemima za prihvat i odvod vode koji su u njihovoj nadležnosti.

Gradski operativni centar 121