Treća po redu anketa HP media grupe biće dostupna na našem portalu do četvrtka 27. februara u podne.

Ideja koju smo prezentovali u prvoj anketi ponovo je aktuelna, jer ćete svi vi imati priliku da svojim glasom podržite jednog od direktora javnih ustanova Grada Trebinja i na taj način zajednički dođemo do odgovora na pitanje „Ko je po vama najbolji direktor (menadžer) javne ustanove u Trebinju ?“.

Prema slovu Zakona o sistemu javnih službi Republike Srpske javnom službom u smislu ovog zakona smatraju se ustanove, preduzeća i drugi oblici organizovanja utvrđeni zakonom, koji obavljaju djelatnosti odnosno poslove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana odnosno zadovoljavanje potreba građana i organizacija, kao i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u određenim oblastima. Mogu ih osnovati Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave ili druga domaća i strana pravna i fizička lica.

Pomalo je zaboravljena činjenica da obavljanje javne funkcije uključuje i odgovornost prema široj zajednici, a naša anketa upravo ide u prvacu toga da svi građani (ovaj put posjetioci našeg portala) imaju priliku da na ovaj način izraze svoje mišljenje o navedenom anketnom pitanju.

Anketa je softverski kreirana na način da sa jedne IP adrese možete glasati samo jednom u 24 sata, tokom trajanja ankete. U slučaju zloupotrebe ovog pravila naša redakcija zadržava ekskluzivno pravo da umanji broj glasova kandidatu za koga je utvrđeno nepropisno glasanje.

Pred vama je mogućnost da date svoj glas jednom od 17 direktora (menadžera) javnih ustanova u Trebinju.

Anketa je završena!

Birate najboljeg direktora/menadžera javnih ustanova Grada Trebinja

Danijel Rašović, JP “Radnik” d.o.o. Trebinje
1,684 19.45%
Milan Janković, JU “Trebinje sport” Trebinje
1,587 18.33%
Milorad Budimčić, JKP “Parking servis” d.o.o. Trebinje
1,402 16.19%
Marko Radić, JU “Turistička organizacija grada Trebinja”
1,234 14.25%
Stevan Bekan, JU "Ekologija i bezbjednost" Trebinje
673 7.77%
Dražen Bošković,“Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Trebinja”
429 4.95%
Veselin Dutina, Agrarni fond grada Trebinja
326 3.77%
Branka Sarić, JU "Kulturni centar" Trebinje
276 3.19%
Dejan Mirković, JU "Dom mladih"
272 3.14%
Aleksandar Koprivica, JU "Centar za socijalni rad" Trebinje
185 2.14%
Manojlo Ćuk, JU “Centar za informisanje i obrazovanje” Trebinje
173 2.00%
Milosava Supić, JU “Narodna biblioteka Trebinje”
116 1.34%
Janja Ćapin, JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece “Naša radost” Trebinje
86 0.99%
Zoran Čučković, JU "Bazeni" Trebinje
80 0.92%
Branka Drašković, JZU “Dom zdravlja” Trebinje
63 0.73%
Ivana Grujić, JU “Muzej Hercegovine – Trebinje”
36 0.42%
Danica Milutinović, JZU "Apoteke" Trebinje
36 0.42%

Anketa će biti aktuelna do četvrtka 27. februara u 12 časova, kada će se zbrojiti rezultati, a direktora/menadžera sa najviše vaših glasova pozvaćemo u goste u emisiju „Jutro sa Padrinom“ već narednog dana.

 

HP, februar 2020.