„Pošte Srpske“ smatraju da je apsurdno da Fond PIO usmjerava penzionere da penzije primaju putem banaka, a ne putem pošte.

 

 

U saopštenju za javnost „Pošte Srpske“ navode da Fond PIO uskraćuje penzionerima pravo izbora, te da svi novi korisnici penzija u poslovnicama Fonda PIO nisu bili u mogućnosti da izaberu da penziju primaju putem pošte.

„Radnici u filijalama Fonda dobili su instrukcije od nadležnih da penzionere upućuju isključivo u banke. Zaposleni su nove penzionere uputili da ovjere izjavu u opštini, kojom su saglasni sa mogućim kašnjenjem penzije, ukoliko se odluče da sredstva primaju preko pošte, što nije tačno, jer kašnjenje uzrokuje Fond“, saopšteno je iz „Pošta Srpske“.

S druge strane, u Fondu PIO RS kažu da nije tačno da penzionerima uskraćuju pravo izbora, ali da jeste tačno da ih upućuju na banke jer je to za Fond PIO daleko ekonomičnije da isplatu penzija vrše putem banaka.

U „Poštama Srpske“, s druge strane, naglašavaju da isplata putem banaka stvara dodatne troškove, s obzirom na to da banke penzije isplaćuju „na vrijeme“, odnosno daju svoj novac, a Fondu PIO potom obračunavaju kamatu, što godišnje iznosi nekoliko miliona KM.

„Svakako troškove imaju i penzioneri jer su dužni otvoriti račun u banci. Primajući penziju putem pošte, penzioneri ne plaćaju nikakvu naknadu jer ‘Pošte Srpske’ penzije dostavljaju besplatno i u najudaljenija mjesta u RS“, navodi se u saopštenju iz „Pošta Srpske“, kojim se i javno apeluje na Fond PIO da dozvoli penzionerima izbor.

 

Izvor: Nezavisne novine