Centar za socijalni rad Trebinje jedini je u Republici Srpskoj koji ništa ne duguje ni korisnicima ni ustanovama, a sve obaveze redovno izmiruje, rekla je danas u Trebinju direktor ove ustanove Mila Marić.

 
Marićeva je, nakon održanog okruglog stola sa partnerima, rekla novinarima da nije bilo nikakvih primjedbi od korisnika iako su obaveze brojne, a sredstva ograničena.

„Centar je prošle godine udovoljio potrebama za više od 2.250 porodica“, navela je Marićeva i dodala da se broj korisnika svake godine povećava za 10 odsto.

Prema njenim riječima, i jednokratne novčane pomoći moraju da budu ograničene, jer im se na mjesečnom nivou doznači od 3.000 KM do 4.000 KM.

Prema ranijim podacima, Centar za socijalni rad Trebinje je u prošloj godini za 447 korisnika isplatio ukupno 49.000 KM jednokratne novčane pomoći po osnovu redovnih prava, u iznosu od 60 KM do 500 KM.

Dodatnih 98.000 KM odnosio se na programe jednokratnih intervencija po osnovu proširenih prava grada Trebinja koji su i u 2014. godini obuhvatili razne vidove pomoći za oko 900 Trebinjaca u situaciji socijalne potrebe.

U ime Udruženja porodica sa problemom steriliteta „Bebe“ Marija Stajić je istakla da su njihovi problemi veliki, te zahvalila Centru za socijalni rad Trebinje za razumijevanje i prihvatanje za partnera u pojedinim projektima.

Direktor Ansambla nacionalnih igara „Jovan Dučić“ Trebinje Nebojša Ratković naglasio je izuzetno dobru saradnju sa Centrom, napominjući da su im u nekoliko navrata finansijski pomogli organizovanje raznih manifestacija kulture.

Okruglom stolu, održanom u Dnevnom centru za stare osobe, predstavnici Centra za socijalni rad upoznali su partnere sa radom u ovoj i planovima za narednu godinu.

Izvor: Srna