Предузеће „Електропривреда Републике Српске“ у првих пола године на тржиште је пласирала 1.687,7 гигават-часова електричне енергије у вриједности 129.330.000 КМ, док је истовремено у нове објекте, модернизацију и санацију постојећих уложено 75 милиона КМ, рекла је Срни директор ЕРС-а Радмила Чичковић.

Она је истакла да је ЕРС за првих пола године остварио добит од 56 милиона КМ, те да су сва производна и дистрибутивна предузећа изузев Рудника и Термоелектране „Гацко“ пословала позитивно.

„Најважније од свега је што смо низом предузетих мјера и активности успјели да санирамо изузетно тешко затечено стање узроковано лошом хидрологијом у претходној години, када се указала потреба за увозом знатних количина електричне енергије, што је узроковало минус у пословању и заостале обавезе према добављачима и кредиторима“, нагласила је Чичковићева.

Она је навела да су дугови према „Електропреносу БиХ“, Независном оператеру система БиХ, те електропривредама региона премашили 30 милиона КМ, те да је њихово измиривање био приоритет нове управе ЕРС-а која данас ове обавезе измирује по доспијећу.

„ЕРС је стабилизован, а највишу добит остварило је управо матично предузеће, које је за првих пола године у плусу 57,6 милиона КМ. Извоз електричне енергије је у односу на прошлу годину већи три пута, а у односу на прво полугодиште 2016. године двоструко већи“, каже Чичковићева.

У првих шест мјесеци ове године пласирано је 1.687,7 гигават-часова електричне енергије у вриједности 129.330.000 КМ.

„Остварена производња електричне енергије на прагу електрана ЕРС-а у периоду јануар-јун ове године износи 3.534,55 гигават-часова, што је за 23,69 одсто више у односу на план. У претходном мјесецу ЕРС је произвела 490,46 гигават-часова, што је за 33,97 одсто више од плана, а билансни вишкови су у јуну пласирани по изузетно повољним цијенама, и то 50,68 евра по мегават-часу“, наглашава Чичковићева.

Она је најавила да у наредном периоду слиједе редовни годишњи ремонти производних постројења, те поручила да то неће утицати на уредно и сигурно снабдијевање потрошача електричном енергијом, што је и примарни задатак „Електропривреде Републике Српске“.

„Погонска спремност на термоелектранама је задовољавајућа и обезбијеђене су довољне количине енергената за њихов рад, док је кота акумулације Билећа тренутно шест метара изнад плана, што гарантује добре производне резултате до краја текуће године“, рекла је Чичковићева.

ЗА ПОЛА ГОДИНЕ УЛОЖЕНО ЈЕ 75 МИЛИОНА КМ У НОВЕ ОБЈЕКТЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ

Говорећи о инвестиционима активностима у првих пола године, Чичковићева је истакла да је у нове објекте и модернизацију и санацију постојећих уложено око 75 милиона КМ.

„Инвестиционе активности које су везане за изградњу капиталних објеката као што су Хидроелектрана /ХЕ/ `Дабар` и ХЕ `Бук Бијела`, за које је ЕРС добила концесију, било је потребно наставити с обзиром да ХЕ `Дабар` није у цијелости обезбиједила сва потребна средства за финансирање пројекта, а за пројекат ХЕ `Бук Бијела` настављено је са преговорима, као и са формирањем посебног предузећа у складу са концесионим уговором“, рекла је Чичковићева.

Према њеним ријечима, у току су активности на обезбјеђивању финансијских средстава и извођења радова на изградњи ових хидроенергетских објеката.

„У току су и активности на изградњи вјетропарка Хргуд, гдје су планирани истражни радови с циљем заштите животне средине, као и активности на дефинисању коначног техничког рјешења вјетроелектране Хргуд“, каже Чичковићева.

Она додаје да су, када је ријеч о изградњи ХЕ „Дабар“, у првом полугодишту ове године реализоване инвестиције у износу од 10,97 милиона КМ.

Чичковићева је навела да је у току изградња доводног тунела, улазне грађевине и приступних тунела, те да је пробијен доводни тунел у дужини од око 3,5 километра.

„У радове на изградњи мини-хидроелектране `Бочац два`, чија је укупна вриједност око 40 милиона марака, у првом полугодишту ове године уложено је 6,32 милиона КМ. У току су пробна испитивања, а почетком овог мјесеца очекује се испитивање под оптерећењем, док се пуштање у рад очекује у трећем кварталу ове године“, напомиње Чичковићева.

При крају су и радови на изградњи ХЕ „Богатићи Нова“, чија је вриједност око 18,5 милиона марака, и у наредном периоду се очекују пробна испитивања и пуштање у рад.

Када је ријеч о улагању у постојеће објекте, Чичковићева додаје да је најзначајнија изградња система одсумпоравања димних гасова у РиТЕ „Угљевик“, чији је циљ да се емисија сумпор-диоксида смањи за 98,4 одсто, чиме би се знатно елиминисао утицај рада постројења на животну средину и ускладио са нашом законском регулативом и директивама ЕУ.

Она наглашава да су у првом полугодишту ове године о овом питању реализоване инвестиције у износу од 22,18 милиона КМ.

ЗАДРЖАН ВИШЕГОДИШЊИ ТРЕНД ПАДА ДИСТРИБУТИВНИХ ГУБИТАКА

Чичковићева каже да је вишегодишњи тренд пада дистрибутивних губитака задржан и током првих шест мјесеци ове године, наглашавајући да је остварен степен губитака од 10,65 одсто, што је за 1,46 одсто мање у односу на исти период 2017. године.

„У овом периоду остварен је степен наплате који процентуално износи 107,61 одсто. Овај проценат говори да је наплаћени износ већи од укупног износа фактура испостављених купцима за првих шест мјесеци текуће године“, каже Чичковићева.

Она је додала да остварени проценат наплате указује на чињеницу да је наплаћен дио ненаплаћених потраживања из претходног периода већи од оствареног процента наплате у истом периоду 2017. године када је он износио 106,55 одсто.

Чичковићева напомиње да су сложен амбијент у којем ЕРС послује, низак стандард крајњих купаца у систему јавног снабдијевања и у вези с тим даље присутна потреба за високим степеном социјалне осјетљивости система, захтјеви којима није једноставно удовољити.

„Истовремено, потребно је радити на реализацији обавеза које произилазе из трећег енергетског пакета ЕУ у складу с којима се поспјешују процеси либерализације тржишта и унапређују процеси управљања `Електропривредом Републике Српске`“, каже Чичковићева.

Она истиче да ЕРС, у складу са Законом о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, привремено обавља функцију оператора система подстицаја, те да се у вези с тим суочавају с проблемом неблаговременог измиривања обавеза према произвођачима електричне енергије из обновљивих извора у систему гарантованог откупа.

„Евидентно је да су механизми прикупљања средстава за ову намјену неефикасни, те је потребно сагледати и пронаћи адекватнија и ефикаснија рјешења. ЕРС је оптерећен и одређеним бројем судских спорова на које је потребно обратити пажњу и предузети све мјере с циљем заштите `Електропривреде Републике Српске` у тим процесима“, каже Чичковићева.

Она напомиње да су само у протеклих 100 дана, колико је на челу овај сазив управе матичног предузећа, окончана три значајна спора вриједна девет милиона КМ, сва три у корист ЕРС-а.

НОВИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ БИЋЕ СПРОВЕДЕНЕ УШТЕДЕ, АЛИ НЕ НА УШТРБ РАДНИКА

Говорећи о новом колективном уговору ЕРС-а који је потписан прије годину дана, Чичковићева каже да нису били усаглашени сви детаљи око његове примјене, тако да су у протекла три мјесеца водили интензивне преговоре са синдикатом око прецизирања свих одредби како би он у цијелости могао бити испоштован.

„Морам истаћи да смо наишли на разумијевање запослених и успјели да заједничким напорима дођемо до формуле којом су све стране задовољне и јасно издефинишемо и прецизирамо сваку ставку колективног уговора, обавезе и права запослених, као и послодавца“, рекла је Чичковићева.

Она је додала да су донесени правилници о утврђивању стандарда и норматива за вредновање индивидуалног радног учинка, Правилник о изузетном доприносу радника, те Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији.

„На овај начин, примјеном новог колективног уговора биће спроведене планиране уштеде, али не на уштрб права радника“, нагласила је Чичковићева.

Директор ЕРС-а истакла је да ће приоритетни задаци ЕРС-а у предстојећем периоду бити да обезбиједи сигурно снабдијевање електричном енергијом потрошача у Републици Српској, повећање извоза електричне енергије у региону, санација и модернизација објеката електроенергетског система, смањење дистрибутивних губитака и наплата електричне енергије.

Међу приоритетима су регулисање међусобних обавеза и потраживања у систему, имплементације директива ЕУ, смањење оперативних трошкова, побољшање у области финансијског управљања и сагледавање цјелокупне проблематике међусобних економских односа и доношење нових нормативних аката с циљем адекватнијег уређивања ове области.

 

Извор: РТРС