Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске обавјештава све кориснике права на пензију, којима се исплата врши ван Српске, да до краја календарске године Фонду доставе потврду о животу да би се исплата пензије у наредној години могла вршити редовно и неометано.

Ова обавеза не односи се само на кориснике права на пензију са пребивалиштем у Словенији и Хрватској.

У Фонду наводе да се достављање потврде о животу за корисника са пребивалиштем ван Републике Српске врши у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, те да се исплата пензије обуставља у случају да се потврда не достави благовремено.

Потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда ПИО, која је донијела рјешење о остваривању права и врши исплату пензије.

О обавези достављања потврде о животу за кориснике ван Републике Фонд ће обавијестити и писаном поруком на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар 2019. године.

За нове кориснике ван Републике Српске потврда о животу обезбјеђује се код надлежне филијале, у поступку рјешавања о праву.

Потврда о животу могу да овјеравају: носилац пензијског осигурања у земљи пребивалишта, суд, општински орган, нотар и дипломатско-конзуларно представништво БиХ у држави пребивалишта.

Образац потврде о животу може се преузети на интернет страници Фонда ПИО Републике Српске.

 

Извор: РТРС