Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске позвао је 4.784 осигураника који у 2019. години испуњавају услове за стицање права на пензију да се благовремено јаве у пословницу Фонда ради обезбјеђивања и комплетирања неопходне документације.

Из Фонда наводе да је обавјештење упућено на адресе ових осигураника, са позивом да се за предстојећи поступак рјешавања о праву на пензију обрате у пословницу Фонда ПИО, према мјесту свог пребивалишта.

Благовремено комплетирања података у Матичној евиденцији осигураника омогућава Фонду правовремено, брзо и квалитетно поступање, истиче се у саопштењу.

„Циљ је искључиво прикупљање потребне документације, комплетирање и ажурирање података који могу бити од значаја за остваривање права на пензију у моменту када се за то стекну законом прописани услови“, навели су из Фонда.

Осигураник може остварити право на старосну пензију ако у 2019. години навршава, за жене, 65 година живота и 15 година стажа осигурања, 58 година живота и 40 година пензијског стажа, 56 година живота и 35 година стажа осигурања.

Услови за мушкарце су 65 година живота и 15 година стажа осигурања, 58 година живота и 40 година пензијског стажа.

Приликом доласка у пословницу Фонда осигураник треба да донесе расположиву документацију попут радне књижице или овјерене фотокопије, доказ о стажу осигурања са увећаним трајањем за бенефицирани радни стаж, доказ о евентуалним о промјенама јединственог матичног броја, потврду стажа из других држава, ако је претходно прибављена, као и друге доказе о стажу ако их осигураник посједује.

Посебан апел Фонд ПИО упутио је осигураницима који имају навршеног стажа осигурања ван Републике Српске, у другим државама и Федерацији БиХ, да се одазову на овај позив и да, ако то до сада нису учинили, поднесу захтјев за потврду стажа из иностранства путем Фонда, прије самог подношења захтјева за пензију.

У Фонду наводе да се тај документ, без којег се не може доносити рјешење о остваривању права из појединих држава чека дуго, више мјесеци, па чак и година.

„За осигуранике којима је упућено обавјештење на кућну адресу наглашавамо да то не значи да су испунили услове за остваривање права на старосну пензију, нити да су испуњени услови за престанак њиховог уговора о раду код послодавца“, истиче се у саопштењу.

Како се наводи, претходно комплетирање документације и ажурирање података допринијеће, у моменту кад се стекну законом прописани услови за пензију, ефикаснијем и бржем доношењу рјешења о остваривању права, у року од седам до 15 дана од подношења захтјева, што је знатно краће од законом прописаног рока од 60 дана.

Тиме се предупређују доношење привременог рјешења о остваривању права, евентуална преплата и поврат неприпадајућих средстава.

„Ефикасније рјешавање захтјева потврда су примјене међународних стандарда квалитета рада и понашања, што директно утиче и на повећање задовољства осигураника и корисника права услуга Фонда, као јавног сервиса у области пензијског и инвалидског осигурања“, наведено је саопштењу Фонда ПИО.

 

Извор: РТРС