Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao je 4.784 osiguranika koji u 2019. godini ispunjavaju uslove za sticanje prava na penziju da se blagovremeno jave u poslovnicu Fonda radi obezbjeđivanja i kompletiranja neophodne dokumentacije.

Iz Fonda navode da je obavještenje upućeno na adrese ovih osiguranika, sa pozivom da se za predstojeći postupak rješavanja o pravu na penziju obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu svog prebivališta.

Blagovremeno kompletiranja podataka u Matičnoj evidenciji osiguranika omogućava Fondu pravovremeno, brzo i kvalitetno postupanje, ističe se u saopštenju.

„Cilj je isključivo prikupljanje potrebne dokumentacije, kompletiranje i ažuriranje podataka koji mogu biti od značaja za ostvarivanje prava na penziju u momentu kada se za to steknu zakonom propisani uslovi“, naveli su iz Fonda.

Osiguranik može ostvariti pravo na starosnu penziju ako u 2019. godini navršava, za žene, 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, 58 godina života i 40 godina penzijskog staža, 56 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Uslovi za muškarce su 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, 58 godina života i 40 godina penzijskog staža.

Prilikom dolaska u poslovnicu Fonda osiguranik treba da donese raspoloživu dokumentaciju poput radne knjižice ili ovjerene fotokopije, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem za beneficirani radni staž, dokaz o eventualnim o promjenama jedinstvenog matičnog broja, potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena, kao i druge dokaze o stažu ako ih osiguranik posjeduje.

Poseban apel Fond PIO uputio je osiguranicima koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da se odazovu na ovaj poziv i da, ako to do sada nisu učinili, podnesu zahtjev za potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda, prije samog podnošenja zahtjeva za penziju.

U Fondu navode da se taj dokument, bez kojeg se ne može donositi rješenje o ostvarivanju prava iz pojedinih država čeka dugo, više mjeseci, pa čak i godina.

„Za osiguranike kojima je upućeno obavještenje na kućnu adresu naglašavamo da to ne znači da su ispunili uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, niti da su ispunjeni uslovi za prestanak njihovog ugovora o radu kod poslodavca“, ističe se u saopštenju.

Kako se navodi, prethodno kompletiranje dokumentacije i ažuriranje podataka doprinijeće, u momentu kad se steknu zakonom propisani uslovi za penziju, efikasnijem i bržem donošenju rješenja o ostvarivanju prava, u roku od sedam do 15 dana od podnošenja zahtjeva, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od 60 dana.

Time se predupređuju donošenje privremenog rješenja o ostvarivanju prava, eventualna preplata i povrat nepripadajućih sredstava.

„Efikasnije rješavanje zahtjeva potvrda su primjene međunarodnih standarda kvaliteta rada i ponašanja, što direktno utiče i na povećanje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava usluga Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja“, navedeno je saopštenju Fonda PIO.

 

Izvor: RTRS