Република Српска би требало да туристичку дјелатност уврсти у своје водеће развојне приоритете по угледу на многе земље свијета и третира је као извозну, истиче се у информацији о туризму Српске за прошлу и претпрошлу годину са мјерама даљег унапређења.

Било би корисно, као у развијенијим земљама, пооштрити инспекцијске контроле на терену и на тај начин правити ред у пословном окружењу, истиче се у информацији, коју је 19. јула прихватила Влада Српске.

Министарство трговине и туризма Српске требало би да уреди и додатно олакша развој туризма на републичком нивоу, те утиче на јединице локалне самоуправе да препознају значај туризма и да употпуне туристичку понуду.

У информацији се наводи да би развој туризма, као покретач развоја укупне привреде, могао имати стратешки значај.

Јасно је да су за озбиљнији развој, који би резултирао значајнијим отварањем радних мјеста и већим учешћем туризма у бруто домаћем производу, потребна финансијска средства, али је нереално тренутно очекивати већа издвајања из републичког буџета.

У информацији се истиче да то не значи да није могуће остварити напредак.

Бољом координацијом активности са Туристичком организацијом Републике Српске, туристичким организацијама локалних заједница и бољом расподјелом расположивих средстава, могу се постићи резултати у развоју туризма.

Неопходно би било смањити ограничења и обавезе током издавања рјешења, дозвола, регистрација, на примјер као у прописаном броју запослених лица, површинама и врстама објеката и субјеката и слично, а базирати се на обавезу регистрације дјелатности и испуњења сигурносних и здравствених услова за обављање дјелатности.

Овим начином се допушта тржишна слобода и флексибилност приликом пружања услуга.

У информацији се наводи да су доласци туриста у Српску прошле године већи за 6,4 одсто у односу на 2016. годину, с тим што су доласци страних туриста повећани за 11,7 одсто, а домаћих за 1,3 одсто.

 

Извор: РТРС