Djevojčici Marini Vujinović iz Trebinja potrebno je 13. 500 evra za liječenje.

Porodica u kojoj samo otac radi nije u mogućnosti da obezbijedi novac.

Svi koji su u mogućnosti, mogu pomoći uplatom novca na račun u NLB banci broj – 5621008020984280 na ime Dubravka Vujinović.

HP, mart, 2019.