Rekonstrukcija zgrade Doma penzionera u Trebinju nastavljena je izvođenjem unutrašnjih radova, a vanjski radovi se privode kraju. Obnova zgrade počela je u aprilu prošle godine. Za ovu namjenu Vlada Republike Srpske izdvojila je 1,6 miliona KM kreditnih sredstava.

Riječ je o najzahjtjevnijoj i najobuhvatnijoj rekonstrukciji zgrade Doma penzionera od njene izgradnje. Završavaju se radovi na vanjskoj fasadi , a pripreme za sanaciju unutrašnjih prostorija su u toku. Nephodno je postepeno premještati stanare doma iz soba koje koriste, jer će sve sobe i kupatila biti obnovljeni.

– Ovo je velika i razuđena zgrada, zahtjevna za održavanje, radićemo u fazama da je dovedemo u red kakav zaslužuje – poručio je Rajko Ćapin, direktor Doma penzionera u Trebinju.

Nakon rekonstrukcije sve sobe bi trebalo da izgledaju savremeno, sa novim podovima, pločicama, sanitarijama.

Sa 120 korisnika, koliko ih trenutno boravi u domu, kapacitet ustanove je popunjen, ali uvijek postoje liste čekanja zainteresovanih da ovdje dobiju smještaj.

– Hvala korisnicima na razumijevanju, nastojaćemo da ih radovima ne remetimo više nego što moramo – dodao je Rajko Ćapin.

Kada svi radovi budu završeni, uslovi za život stanara doma, ali i zaposlenog osoblja, biće mnogo bolji.

 

Izvor: RTRS