U okviru projekta „Socijalizacija djece RS – 2018“, koji sprovodi Centar za socijalni rad Gacko u saradnji sa Javnim fondom dječije zaštite, na more u Bečiće ide jedanaestoro djece iz Gacka.

To su djeca iz Udruženja 4+, BORS-a i djeca koja se nalaze u stanju socijalne potrebe ili su korisnici usluga CSR-a. Na more djeca idu 25. avgusta i ostaju 10 dana. Polazak sa autobuske stanice je u 13 časova.

Ovim projektom obuhvaćeno je ukupno oko 150 djece, a osim djece iz Gacka, u Bečićima će boraviti i djeca iz Banja Luke, Višegrada i Nevesinja. U pratnji ide i stručni tim kojeg čine vaspitači, instruktori plivanja (sportski animatori), medicinsko osoblje, psiholog i koordinator. Grupa je heterogena, različite socijalne i starosne strukture. Akcenat je na djetetu i razvoju njegovih latentnih sposobnosti i potencijala. Cilj je socijalizacija, osamostaljivanje, razvoj socijalno poželjnih osobina koje će djeci olakšati dalje funkcionisanje.

 

Izvor: Opština Gacko