Предузеће “Поште Српске” завршиле су прво полугодиште позитивним пословним резултатом у износу од 168.714 КМ, што је за 1,25 милиона марака више у односу на исти прошлогодишњи период.

Предузеће је у првој половини ове године остварило укупне приходе од 29,05 милиона, те добитке по основу смањења ревалоризационих резерви у износу од 397.559 КМ, саопштено је из “Поште Српске”.

Приходи су порасли за пет одсто у односу на прво полугодиште 2017. године и резултат су повећања обима услуга за девет процената.

Укупни расходи “Поште Српске” у првих шест мјесеци били су 29,28 милиона КМ и у односу на исти период 2017. године већи су за један проценат.

“Укупни расходи су порасли због околности у пословању које су биле ван утицаја предузећа. Ради се, прије свега, о непоштивању Закона о поштанским услугама Републике Српске, у дијелу који се односи на резервисане поштанске услуге, од стране правосудних институција, комуналних предузећа и кабловских оператера”, наводи се у саопштењу.

У овом предузећу су навели да су проблеми са општом ликвидношћу у окружењу који се односе на отежану наплату потраживања за извршене поштанске услуге од буџетских и других корисника услуга имали директан утицај на солвентност предузећа.

“Предузеће би без утицаја наведених околности пословало успјешније, а самим тим, исказана добит би била много већа”, истакли су у “Поштама Српске”.

 

Извор: Глас Српске