Из техничких разлога базен у (СРЦ) Спортско – рекреативном центру СЛ Олимп неће радити од 20.03. до 10.04. 2019.

 / спонзорисана објава/

ХП, март, 2019.