Sama ideja za ovaj projekat javila se u 2016. godini.

Većina festivala ili smotri kulturnog stvaralaštva BiH, pa time i pozorišnog, nema sredstva za obezbjeđivanje osnovnih uslova, hrane i smještaja, za učesnike, tako da mladi i oni koji sa njima rade nemaju priliku uporediti svoje stvaralaštvo, razmijeniti iskustva, prisustvovati radionicama, uopšte edukovati se i sticati znanja iz pozorišne umjetnosti, sa kojom su odlučili baviti se. Takođe, uočena je gotovo hermetička etnička zatvorenost u razmjenama omladinskih pozorišnih predstava.

U maju 2016. godine predloženo je, a upravni odbor KS Male stvari usvojio prijedlog, da se pokušaju iznaći načini za realizaciju festivala omladinskog stvaralaštva na kome bi svi učesnici imali mogućnost boravka i gledanja svih predstava, prisustvovati stručno vođenim okruglim stolovima o predstavama i biti okupirani edukacijom od strane dokazanih stvaraoca iz određene oblasti dramskog stvaralaštva, a da pri tom ne iziskuje velika sredstva i da previše ne opterećuje lokalne izvore finansiranja.

Tokom 2016. ostvareni su kontakti sa određenim sredinama iz BiH u kojima postoji omladinsko  pozorišno stvaralaštvo, te sa stručnim saradnicima i samim institucijama Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka, Bosanskim narodnim pozorištem Zenica i Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar.

Takođe, pronađeni su partneri za podršku u realizaciji projekta, a to su Odred izviđača Trebinje, koji raspolaže znatno povoljnijim smještajnim kapacitetima (pogodnim u planiranom terminu) nego što su to Hoteli ili Hosteli, te JU Dom mladih Trebinje koji raspolaže prostornim kapacitetima za održavanje dijela projektnih aktivnosti, a prije svega festivalskim programom.

Ovaj projekat i njegova ideja u osnovi imaju edukaciju i razmjenu iskustava i znanja u radu sa mladima i rada omladinskih pozorišta BiH, ali u centar zbivanja se postavlja kamp/festival koji na još jedan kvalitetan i originalan način doprinosi kulturnom sadržaju i promociji Trebinja.

Ciljna grupa su svi mladi stvaraoci u omladinskim pozorištima BiH, a u festivalskom smislu i svi građani Trebinja, Istočne Hercegovine, ali i poštovaoci i ljubitelji umjetnosti na daleko širem prostoru.

Ovakve aktivnosti na najbolji način  promovišu Trebinje i doprinose dobrom imidžu.

Projekat je podržala Ambasada Švajcarske, odnosno Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Podršci se, pored JU Doma mladih i Odreda izviđača  pridružila i uprava Grada Trebinja, kao i d.o.o. Bonita i TQ net lokalne firme, te Herceg TV, Hercegovina promo i Radio Trebinje kao medijski sponzori.

 

HP, avgust 2018.