Завод за статистику Републике Српске ће од 1. до 15. децембра спровести анкету годишњег истраживања пољопривредних газдинстава за 2018, којом ће бити прикупљени подаци о површинама и оствареној производњи ратарских култура, поврћа, воћа и грожђа, као и о бројном стању стоке у Српској.

Овим истраживањем ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама и методолошким упутствима и препорукама Евростата, доћи и до података о сточној производњи, клању стоке, производњи и употреби млијека на газдинству.

„Доћи ће се до података о промету властитих пољопривредних производа, радној снази, вриједности и површини купљеног и закупљеног пољопривредног земљишта, те средствима и услугама кориштеним у пољопривредној производњи“, саопштено је из Завода.

Из ове институције навели су да ће анкетом на територији Српске бити обухваћено око 6.000 породичних пољопривредних газдинстава и газдинстава правних лица и предузетника.

„Породична газдинства су одабрана случајним избором, а подаци за газдинства правних лица и предузетника биће прикупљени извјештајном методом. Прикупљени подаци користиће се искључиво у статистичке сврхе, а обезбиједиће основу за израду индикатора упоредивих на међународном нивоу“, наводе из Завода.

Овлаштени анкетари ће спровести ово истраживање на основу плана рада Завода за ову годину.

 

Извор: РТРС