Forum za bezbjednost zajednice Trebinje zatražio je veće prisustvo policijaca na ulicama Trebinja, naročito u noćnim časovima, češće kontrole u ugostiteljskim   obojekatima, kao i kontrole glasnosti muzike u ovim  objektima.

Na jučerašnjem sastanku članovi Foruma su predložili i pojačanu kontrolu  navijačkih grupa u našpem gradu.

Trebinjskoj javnoj ustanovi „Ekologija i bezbjednost“ je sugerisano da se angažuje na provođenju kampanje na prevenciji zloupotreba droga među mladima.

Članovi  Forum za bezbjednost zajednice  su predložili Policjskoj upravi Trebinje da angažuje veći broj policijskih službenika iz drugih  područja koje operativno pokriva  u noćnim satima u Trebinju, a prihvaćen je i prijedlog gradske uprave da se plate  troškovi goriva i ustupi  automobil, a  u cilju veće prisutnosti policije na ulicama.

Na jučerašnjem sastanku je zataraženo da se radi boljeg rada  Foruma i praćenja stanja bezbjednosti u Trebinju, , do 10. u mjesecu dostavi izvještaj o aktivnostima Policijske uprave  Trebinje, tužilaštva i sudova za predhodni mjesec.

 

Izvor: Grad Trebinje