Juče je održana Petnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Gacko koju je otvorio predsjednik SO-e Jovan Kovačević, u prisustvu sekretara Dragana Jegdića, načelnika opštine Gacko Milana Radmilovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu, Alekse Zelenovića, načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove Dragice Jovović, službenika za odnose sa javnošću i Radio Gacka.

Na sjednici je razmatrano 11. tačaka dnevnog reda.

Prije usvajanja dnevnog reda, odbornici opozicije napustili su skupštinsko zasjedanje nakon što nisu izglasani prijelozi kluba odbornika SNSD koji su se odnosili na razrješenje načelnika Odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu opštine Gacko i razmatranje stanja u preduzeću „Vodovod“ Gacko.

Skupština je nastavila sa radom u kvorumu od 10 odbornika.

U nastavku rada jednoglasno su usvojeni najvažniji dokumenti za opštinu Gacko – Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine za period januar – septembar 2018. godine, Nacrt Rebalansa budžeta za 2018. godinu i Nacrt Budžeta opštine Gacko za 2019. godinu. Uvodna obrazloženja po ovim tačkama dao je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Dragan Papović.

Budžet opštine Gacko za period januar – septembar 2018. godine izvršen je u iznosu od 8.915.612,00 KM ili 90,10 % u odnosu na planirane prihode. Papović je podsjetio da po osnovu rente preduzeće RiTE Gacko zaključno sa oktobrom mjesecom ove godine Opštini duguje oko 604 hiljade KM.

Nakon devetomjesečnog obračuna Izvršenja budžeta za 2018. godinu, konstatovano je da su se stekli uslovi za rebalans budžeta opštine Gacko koji iznosi 11 miliona 399 hiljada i 700 KM. Papović je juče istakao da se mnogo ne razlikuje ni Nacrt budžeta opštine za 2019. godinu.

„Pretpostavlja se da će budžetski prihodi Opštine Gacko rasti u odnos na budžet koji smo do sada imali, pa će budžet za 2019. godinu iznositi oko 10 miliona 104 hiljade KM, ili za 2% više od planiranog ove godine, te i da će poreski prihodi rasti za 7%“, rekao Papović, podsjećajući da se pred odbornicima nalazi radni materijal u vidu nacrta koji je podložan izmjenama kroz Javnu raspravu koja će se održati u četvrtak, 6. decembra sa početkom u 11. časova.

(Napomena: Pomenuti dokumenti sa svim pojedinostima i detaljima biće dostupni u kartici Dokumenti – Budžet, na našem Sajtu).

Odbornici Vera Tepavčević i Kosta Milićević postavili su pitanje do kada će biti izmirena dugovanja po osnovu granta preduzeću „Vodovod“ i zarađena dugovanja radnicima „Komusa“. Papović je pojasnio da prema „Vodovodu“ Opština nema značajnijih dugovanja, te da će do kraja godine po osnovu faktura koje budu pristizale biti sve i isplaćeno.

„Kada je u pitanju „Komus“, na osnovu Programa javne komunalne potrošnje za ovu godinu planirano je 330 hiljada maraka. Za deset mjeseci, ovo preduzeće je naplatilo oko 15 hiljada više, a jutros je uplaćeno novih 95 hiljada. Dakle, do sada je uplaćeno 410 hiljada zaključno sa današnjim danom“, rekao je Papović, napominjući da u buduće kako budu pristizali prihodi tako će biti i otplaćen ostatak duga prema ovom preduzeću.

Na današnjem zasjedanju, uglavnom bez diskusije usvojeni i prihvaćeni su Program korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu naknada od eksploatacije mineralnih sirovina za 2019. godinu, Plan utroška sredstava po osnovu naknada od požara za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o ustanovljavanju opštinskih nagrada i priznanja, Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje organa u javnim ustanovama čiji je osnivač opština Gacko, Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usklađenosti akta o osnivanju Centra za socijalni rad Gacko kao i Prijedlog Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naselju i putnih objekata na njima.

Na kraju zasjedanja javnosti i odbornicima obratio se načelnik opštine Milan Radmilović, koji je povodom krize u preduzećima „Vodovod“ i „Komus“ istakao da će se u narednom periodu vršiti konsolidacija u ovim preduzećima i tražiti prihvatljiva rješenja kako ne bi došlo do otpuštanja radnika.

Postavljeno je i jedno odborničko pitanje.

 

Izvor: Opština Gacko